O nas

„ARTEHGAL“ je operacija za večjo socialno in družbeno vključenost pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture, podprta s strani Ministrstva za kulturo v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019. Prispeva k usposobljenosti ranljivih skupin za dvig zaposljivosti v kulturi. Povezuje deležnike v inovativno razvojno partnerstvo, spodbuja potenciale ranljivih skupin za razvoj novih izdelkov in storitev, ki v pravem podjetniškem modelu izboljšajo tudi kakovost njihovega življenja, omogoča razvoj novih poslovnih priložnosti zelenega - kulturnega - dostopnega turizma, spodbuja ohranjanje naravnih danosti, vrednot ter kulturne dediščine za trajnostni razvoj območja, spodbuja varstvo okolja in trajno rabo naravnih virov ter izboljšuje socialno vključenost.

več

Dogodki in novice

obvestilo za medije

ARTEHGAL - zaključne aktivnosti 2019

12. 12. 2019

Umetnost, kultura in tradicija, mreža eko muzejev in galerij

več

dogodek

DRAŽBA Z DRUŽBENIM UČINKOM

12. 12. 2019

Na prednovoletni praznični tržnici v Novi Gorici, mestu knjige med 17. in 20. decembrom 2019.

več

dogodek

4. SREČANJE KOVAČEV SLOVENIJE

30. 8. 2019

Vabimo vas na društveni izlet KTD Lokovec, ki ga združujemo s 4. srečanjem kovačev Slovenije. Srečanje bo potekalo v soboto, 7 septembra 2019 na Jesenicah. Prireja ga Cehovsko društvo kovačev Slovenije v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice. Na srečanju bodo sodelovali tudi lokovški kovači ter mentoriji in udeleženci usposabljanja v projektu ARTEHGAL.

več

obvestilo za medije

Nova znanja za ranljive skupine - članek Goriška

15. 7. 2019

V Goriška, uredniško komercialni časopis, ki izhaja mesečno v nakladi 49.000 izvodov je v številki 4, leto 18, v sredo 10. junija 2019 na strani št. 7 izšel članek o projektu Artehgal, spisala ga je novinarka Katja Željan. LOKOVEC: Projekt Artehgal ponuja brezplačna usposabljanja in izoljšuje možnosti zaposlitve Nova znanja za ranljive skupine Pripadnikom manjšinskih etničnih skupnosti, priseljencem in invalidom, ki že delajo ali želijo delati, poglobiti svoje kompetence, izboljšati zaposlitvene možnosti in začeti novo ali razširiti obstoječo dejavnost, je namenjen projekt Artehgal, v sklopu katerega se lahko udeležijo brezplačnih 40-urnih usposabljanj za samostojno ustvarjanje na področju keramike, kovaštva, polstenja volne, digitalne kulture, obdelovanja lesa, izdelave cvetja iz papirja in naravnega tiska. Kako tovrstna usposabljanja delujejo v praksi, smo se prepričali na lastne oči v Lokovcu, kjer so sredi junija izvedeli po eno od serije delavnic iz sklopov usposabljanja na področju kovaštva in polstenje volne.

več

usposabljanja

Artehgal - brezplačno usposabljanje Pletenje in polstenje volne

5. 6. 2019

V okviru operacije Artehgal, zbiramo prijaveza usposabljanje v sklopu 'Živali' za brezplačno štirideset urno ustvarjanje na področju pletenja in polstenja volne.

več

dogodek

Artehgal - brezplačno usposabljanje: sklop RASTLINE

5. 6. 2019

Usposabljanje za samostojno ustvarjanje na področju oblikovanja lesa in izdelave okrasnih in uporabnih predmetov iz papirja (sklop: RASTLINE) je eden od petih sklopov usposabljanj operacije ARTEHGAL

več

usposabljanja

Artehgal - brezplačno usposabljanje: Digitalna kultura.

5. 6. 2019

Štirideset urno brezplačno usposabljanje na temo 'Digitalna kultura' poteka v organizaciji Zavoda za razvoj kulturnih dejavnosti ranljivih skupin AŽMURK.

več

usposabljanja

Artehgal - brezplačno usposabljanje: Kovaštvo (sklop: kovine)

5. 6. 2019

Zbiramo prijave za usposabljanja na področju kovaštva.

več