Dogodki in novice

Nova znanja za ranljive skupine - članek Goriška

obvestilo za medije

15.07.2019

V Goriška, uredniško komercialni časopis, ki izhaja mesečno v nakladi 49.000 izvodov je v številki 7, leto 18, v sredo 10. junija 2019 na strani št. 4 izšel članek o projektu Artehgal, spisala ga je novinarka Katja Željan.

LOKOVEC: Projekt Artehgal ponuja brezplačna usposabljanja in izoljšuje možnosti zaposlitve

Nova znanja za ranljive skupine

Pripadnikom manjšinskih etničnih skupnosti, priseljencem in invalidom, ki že  delajo ali želijo delati, poglobiti svoje kompetence, izboljšati zaposlitvene možnosti in začeti novo ali razširiti obstoječo dejavnost, je namenjen projekt Artehgal, v sklopu katerega se lahko udeležijo brezplačnih 40-urnih usposabljanj za samostojno ustvarjanje na področju keramike, kovaštva, polstenja volne, digitalne kulture, obdelovanja lesa, izdelave cvetja iz papirja in naravnega tiska. Kako tovrstna usposabljanja delujejo v praksi, smo se prepričali na lastne oči v Lokovcu, kjer so sredi junija izvedeli po eno od serije delavnic iz sklopov usposabljanja na področju kovaštva in polstenje volne.

...

Trajnostni izdelki iz domačega okolja

Ustvarjanje in izdelava trajnostnih izdelkov na osnovi lokalnega izročila in iz domačih materialov, ki bi jih lajko v prihodnje tržili, je tudi eden glavnih ciljev projekta Artehgal, ki si prizadevajo za večjo socialno in družbeno vključenost pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture. Od 12 podprtih projektov, petih v zahodni Sloveniji, je Artehgal edini takšen na Primorskem. Vodilni partner projekta Artehgal je Potencial, Inštitut za revitalizacijo Lokovca, kot projektni partnerji pa sodelujejo še Kulturno turistično društvo Lokovec, AŽMURK, Zavod za razvoj kulturnih dejavnosti ranljivih skupin iz Nove Gorice in Zveza MINK Tolmin. Projekt sofinancirata ministrstvo za kulturo in Evropski socialni sklad. Ob prijavi na javni razpis v letu 2018 so navedeno partnerstvo podprle tudi goriške občine. Financirana je ena zaposlitev osebe iz omenjenih skupin, pretežni del projektnih aktivnosti pa so praktične delavnice, na katerih učijo strokovnjaki iz lokalnega okolja, ki so hkrati mentorji, spodbujajo druženje, komunikacijo, sodelovanje, izmenjavo izkušenj, ustvarjanje izdelkov in skupaj z vodstvom projekta tudi iskanje možnosti morebitne kasnejše podjetniške priložnosti, samostojno ali v zadrugi ustvarjalcev. Udeleženci delavice "digitalna kultura" snemajo in fotografirajo postopke dela in izdelke vseh ostalih delavnic. Poleg dokumentiranja izvajanja aktivnosti tako nastaja gradivo za učenje in izpopolnjevanje. Prej omenjene skupine se še vedno lahko pridružijo delavnicam "živali", "rastline", "kovine", in "digitalna kultura", medtem ko je delavnica "zemlja (keramika)" že uspešno zaključena.

Zaposlena oseba in udeleženci delavnic pridobivajo veščine za koordinacijo projekta in za izdelavo uporabnih in tudi za morebitne kupce zanimivih izdelkov iz naravnih materialov, vse v povezavi z izročilom domačega okolja. Izdelke so že in bodo še predstavili tudi na kulurnih, turističnih in podjetniških dogodkih v širši regiji, usposabljanja udeleležencev pa podo izvajali še do letošnjega novembra.

Katja Željan.

Goriška, uredniško komercialni časopis, izhaja mesečno v nakladi 49.000 izvodov

Založnik Primorske novice CŽD d.o.o.