Galerija SDK Tolmin

Galerija SDK Tolmin

Galerija SDK je kot sestavni del Multimedijskega Centra Mink Tolmin odprla svoja vrata leta 2010.

Poleg razstavam, nudi galerija prostor tudi projekcijam filmov neodvisne produkcije, različnim delavnicam, javnim debatam ter predstavitvam in strokovnim predavanjem.

Od začetka pa do danes je galerija gostilna številne akademske in ljubiteljske likovne ustvarjalce, od katerih izpostavljamo: Marko Jakše, Gigo De Brea, Andrej Trobentar, Jana Dolenc, Dime Temkov, Janez Kardelj in mnogi drugi.