O nas

„ARTEHGAL“ je operacija za večjo socialno in družbeno vključenost pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture, podprta s strani Ministrstva za kulturo v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019. Prispeva k usposobljenosti ranljivih skupin za dvig zaposljivosti v kulturi. Povezuje deležnike v inovativno razvojno partnerstvo, spodbuja potenciale ranljivih skupin za razvoj novih izdelkov in storitev, ki v pravem podjetniškem modelu izboljšajo tudi kakovost njihovega življenja, omogoča razvoj novih poslovnih priložnosti zelenega - kulturnega - dostopnega turizma, spodbuja ohranjanje naravnih danosti, vrednot ter kulturne dediščine za trajnostni razvoj območja, spodbuja varstvo okolja in trajno rabo naravnih virov ter izboljšuje socialno vključenost.

Več o projektu

Operacija Artehgal traja od  1. 11. 2018 do  30. 11. 2019. Upravičenec je zavod  POTENCIAL, Inštitut za revitalizacijo podeželja, Lokovec, partnerji na projektu pa so AŽMURK, Zavod za razvoj kulturnih dejavnosti ranljivih skupin (Nova Gorica), Zveza društev mladih in kreativnih Tolmin in Kulturno turistično društvo Lokovec.

Metodologija vključevanja ciljnih skupin v projektne aktivnosti upošteva ambicijo »nič o invalidih brez invalidov« in »nič o pripadnikih narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v RS brez njih«. Vključevanje ciljnih skupin bo potekalo v tesnem sodelovanju z njimi samimi, njihovimi reprezentativnimi organizacijami/društvi in strokovnjaki.

S participativnim sodelovanjem ranljivih skupin v vseh projektnih aktivnostih bomo presegli miselnost, da je za invalide, priseljence in narodne skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji  primerna le ljubiteljska kultura in umetnost, in dokazali, da so ranljive skupine sposobne ustvariti konkurenčne in tržno zanimive izdelke in storitve, s katerimi si lahko izboljšajo svoj materialni položaj, aktivno sodelujejo v razvoju novih izdelkov in storitev za potrebe lokalnih skupnosti ter prispevajo k družbenim učinkom na področju kulture. Ključni rezultat bo vzpostavitev modela ustvarjalno - razstavno -  prodajne galerije in mreže mini muzejev (v povezavi z nastajajočim Centrom tehniške dediščine v Lokovcu), v katerih bodo ranljive skupine ustvarjale, razstavljale in prodajale svoje izdelke.

Program

Pretežni del projektnih aktivnosti so usposabljanja/delavnice, ki so namenjene učenju, druženju, komunikaciji, sodelovanju, ustvarjanju novih vsebin in produktov. Vsak od petih sklopov usposabljanj bo trajal 40 ur in vanje pa bomo intenzivno vključevali tudi pripadnike ranljivih skupin. Namen delavnic je pridobitev kompetenc za izdelavo izdelkov iz naravnih materialov rastlinskega in živalskega porekla, iz zemlje in  kovin. Delavnice, na katerih bodo udeleženci uporabljali zemljske materiale (glina, kamen, pesek), rastlinske materiale (les, bombaž, papir), kovine (železo, kovaštvo), živalske (volna, koža) bodo izvedene do novembra 2019, delavnica digitalne kulture pa bo potekala v času celotnega obdobja operacije. Namen je digitalizirati vsebine o tehnični in kulturni dediščini ter predstaviti rezultate delavnic, tako izdelke kot kompetence udeležencev. Izdelke bomo predstavili tudi na in turističnih dogodkih v širši regiji.

Cilji

  • povečanje možnosti za (samo)zaposlitev
  • zdrava, socialna mreža
  • zmanjšanje socialne izključenosti (manjvrednost, brezvoljnost, pasivnost),
  • pridobivanje novih kvalifikacij

Ekipa

ARTEHGAL

  • Skrbnik pogodbe, vodja operacije, koordinator.