Partnerji

Vodilni partner


Potencial Inštitut


POTENCIAL, Inštitut za revitalizacijo podeželja, Lokovec je podporno okolje za socialne inovacije, start-upe, iniciative in ideje z družbenim učinkom.

Ostali partnerji


Zavod Ažmurk


Zavod Ažmurk je bil ustanovljen z namenom spodbujanja in izvajanja različnih kulturnih dejavnosti, s posebnim poudarkom na vključevanju ranljivih skupin, kot so na primer invalidi, starostniki ipd. V sklopu zavoda deluje več skupin, ki se ukvarjajo s kulturnim in umetniškim ustvarjanjem od fotografije, videa, do gledališča in literature. Zavod jim ponuja organizacijsko ter v okviru svojih zmožnosti tudi finančno podporo. K sodelovanju vabimo posameznike in skupine, ki delujejo na področju kulture in želijo v svoje dejavnosti vključiti tudi invalide. Še posebej vabimo invalidske organizacije, ki želijo svojim članom ponuditi še bolj pestre in kakovostne možnosti kulturnega in umetniškega udejstvovanja in jim tako olajšati vključevanje v družbo. Vabljeni tudi posamezni invalidi, ki jih zanima tovrstno izražanje.

KTD Lokavec


Zveza Mink Tolmin


V MMC MinK (Center MinK) organizira Zveza Mink Tolmin vsako leto preko 30 dogodkov s področja kulture. Največji fokus programa, ki ga izvaja Zveza je kultura in sicer prezentacija sodobnih kulturnih praks, ki so v manjših okoljih, kot je tudi Tolmin, manj, ali pa sploh niso zastopane. Veliko breme programa nosi glasba oz. koncertna dejavnost, ki je v vseh teh letih na oder MMC MinK-a postavila številne glasbenike, z različnih koncev sveta. Največ iz Slovenije, zaradi bližine meje in čezmejnega povezovanja tudi iz Italije, pa Hrvaške, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Srbije, Avstrije, Nemčije, USA, Brazilije…Vabljeni v varen objem podzemlja!