Digitalna kultura

Usposabljanje za samostojno ustvarjanje na področju DIGITALNE KULTURE (sklop: DIGITALNA KULTURA) je eden od petih sklopov usposabljanj operacije ARTEHGAL v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture in kreativnega sektorja ter krepitvi njihove samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje, v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018-2019.

KOMU JE NAMENJENO?

Brezplačno 40-urno usposabljanje je namenjeno pripadnicam in pripadnikom manjšinskih etničnih skupnosti*, priseljencem in invalidom, ki bodisi že delajo v kulturi, bodisi želijo na teh področjih delati ali poglobiti svoje kompetence, izboljšati svoje zaposlitvene možnosti, pričeti novo ali razširiti obstoječo dejavnost. 

* Manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji - Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi), nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različne manjšinske etnične skupnosti ter priseljenci.

OPIS IN TRAJANJE USPOSABLJANJA

Vsebina usposabljanja [SKLOP – DIGITALNA KULTURA] je prilagojena potrebam in predznanju udeležencev. Obsega predavanja in praktično delo v trajanju 40 ur.

Program

Program izvaja AŽMURK Zavod za razvoj kulturnih dejavnosti ranljivih skupin.

Fotografija:

 • osnove fotografije (osvežitev znanja)
 • oprema, programska oprema, terminologija
 • tehnična (produktna) in dokumentarna fotografija
 • delo z lučmi, stojali, studijskimi ozadji
 • fotografske panorame, panorame 360o
 • način fotografiranja, specifična programska oprema

Sodobni mediji:

 • priprava fotografskih in video gradiv za uporabo v sodobnih medijih
 • predstavitev in distribucija fotografskih in video izdelkov
 • avtorske pravice, GDPR (osnove)

Video:

 • osnove video snemanja (oprema, programska oprema, terminologija)
 • dokumentarni video
 • predprodukcija (raziskava tematike, scenarij, snemalna knjiga, načrtovanje snemanja)
 • produkcija (snemanje - ekipa, oprema, organizacija, izvedba snemanja: delo na terenu)
 • postprodukcija (obdelava posnetega materiala, montaža)
 • delo z zvokom (snemanje in postprodukcija)

Specifične tehnike foto in video produkcije:

 • fotografiranje in snemanje iz zraka (prikaz)
 • fotogrametrija – fotografski 3D model (prikaz)
 • tehnologije za razširjeno (AR) in navidezno (VR) resničnost (prikaz)

Splošno: informacije o možnostih individualnega ali skupinskega (so)delovanja po zaključku usposabljanja.

DOBRO JE VEDETI: Izdelki udeležencev bodo predstavljeni na dogodkih projekta ARTEHGAL. Zaželjeno je, da udeleženci na usposabljanju uporabljajo svojo opremo (fotoaparat). Usposabljanje bodo potekalana v predavalnici in na terenu.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Po redni udeležbi in uspešno zaključenem 40-urnem usposabljanju bodo udeleženci pridobili kompetence za delo z digitalnimi pripomočki. Vešči bodo zajema in obdelave slik in videa. Spoznali bodo sodobno fotografsko in snemalno opremo in programe ter različne načine uporabe slikovnih gradiv v sodobnih digitalnih izdelkih.

 

PRIJAVA

 

Pisne prijave zbiramo: info@arthgal.si. Lahko se prijavite z izpolnitvijo prijavnice na povezavi:

PRIJAVA

Prijavo bomo pisno potrdili. Veseli bomo vseh motiviranih, uka in ustvarjanja željnih kandidatk in kandidatov. Obljubljamo enkratno vrhunsko ustvarjalno okolje. Število mest na usposabljanju je omejeno.


Več informacij o usposabljanju dobite na:

FB/Artehgal

Potencial, Inštitut za revitalizacijo podeželja, Lokovec

e-naslov: info@artehgal.si

Aleksander Grum, AŽMURK Zavod za razvoj kulturnih dejavnosti ranljivih skupin
Mtel: +386 41 400 963


Vabljeni!