Kovine

Usposabljanje za samostojno ustvarjanje na področju kovaštva (sklop KOVINE) je eden od petih sklopov usposabljanj operacije ARTEHGAL v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018-2019.

KOMU JE NAMENJENO?

Brezplačno 40-urno usposabljanje je namenjeno pripadnicam in pripadnikom manjšinskih etničnih skupnosti*, priseljencem ter in invalidom, ki bodisi že delajo v kulturi, bodisi želijo na teh področjih delati ali poglobiti svoje kompetence, izboljšati svoje zaposlitvene možnosti, pričetki novo ali razširiti obstoječo dejavnost.

* Manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji - Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi), nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različne manjšinske etnične skupnosti ter priseljenci.

OPIS IN TRAJANJE USPOSABLJANJA

Vsebina usposabljanja [SKLOP - KOVINE] je prilagojena potrebam in predznanju udeležencev. Obsega predavanja in praktično delo. Tečaj kovaštva je zasnovan tako, da udeleženci spoznajo materiale in njihovo zaščito, tehnologijo, osnove kovanja, restavriranja in varjenja.

Tečaj traja 40 ur in poteka 1x do 2x tedensko oz. po dogovoru z udeleženci. Usposabljanje bo potekalo v Lokovcu.

Program

Namen delavnice je pridobitev kompetenc za izdelavo izdelkov iz kovin s poudarkom na izdelavi kovaških izdelkov in njihovemu restavriranju. Kot surovine za izdelke bomo uporabili: železo za kovanje, kovaške izdelke, potrebne restavriranja in les (ročaji za orodje, npr. rezilo). V programu usposabljanja bo poudarek na revitalizaciji tehniških predmetov, zato bomo v čim večji možni meri vključili tradicionalna lokalna znanja kot nesnovno kulturno dediščino in tradicionalne načine dela in obdelave materialov.

  • predstavitev dela in izdelkov lokovških kovačev, zgodovinski oris, etnološki pomen
    (izzivi za prihodnost - tradicija in uporabnost)
  • spoznavanje materialov in njihova zaščita
  • predstavitev: osnove kovanja – od tradicionalnega do umetelnega, varjenje, restavriranje
  • splošno: informacije o možnostih individualnega ali skupinskega (so)delovanja po zaključku usposabljanja

DOBRO JE VEDETI: Izdelke udeležencev bomo predstavili na dogodkih v okviru projekta ARTEHGAL.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Po redni udeležbi in uspešno zaključenem 40-urnem usposabljanju bodo udeleženci poznali osnove kovanja ter materiale primerne za kovanje. Izdelki bodo, poleg dokazila o kovaškem usposabljanju, nudili vsakemu udeležencu možnost nadaljnje učne poti na področju kovaštva. Usposabljanje izvaja Kulturno turistično društvo Lokovec z  mentorji, izkušenimi kovači iz Lokovca in od drugod.

 

PRIJAVA

Pisne prijave zbiramo: info@artehgal.si. Lahko se prijavite z izpolnitvijo prijavnice na povezavi:

PRIJAVA.

Prijavo bomo pisno potrdili. Veseli bomo vseh motiviranih, uka in ustvarjanja željnih kandidatk in kandidatov. Obljubljamo enkratno vrhunsko ustvarjalno okolje. Število mest na usposabljanju je omejeno.Več informacij o izobraževanju dobite na:

FB/Artehgal

Potencial, Inštitut za revitalizacijo podeželja, Lokovec

e-naslov: info@artehgal.si

Miroslav Šuligoj Bremec, KTD Lokovec

Mtel: +386 41 459 343


Vabljeni!