Rastline

Usposabljanje za samostojno ustvarjanje na področju oblikovanja lesa in izdelave okrasnih in uporabnih predmetov iz papirja (sklop: RASTLINE) je eden od petih sklopov usposabljanj operacije ARTEHGAL v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture in kreativnega sektorja ter krepitev njihove samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje, v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018-2019.

KOMU JE NAMENJENO?

Brezplačno 40-urno usposabljanje je namenjeno pripadnicam in pripadnikom manjšinskih etničnih skupnosti*, priseljencem in invalidom, ki bodisi že delajo v kulturi, bodisi želijo na teh področjih delati ali poglobiti svoje kompetence, izboljšati svoje zaposlitvene možnosti, pričetki novo ali razširiti obstoječo dejavnost.

* Manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji - Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi), nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različne manjšinske etnične skupnosti ter priseljenci.

OPIS IN TRAJANJE USPOSABLJANJA

Vsebina usposabljanja [SKLOP – RASTLINE] je prilagojena potrebam in predznanju udeležencev. Obsega predavanja in praktično delo v trajanju 40 ur.

Datumi izvedb bodo objavljeni pred pričetkom sklopa.

Program

Zbiramo prijave: info@artehgal.si

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Namen usposabljanja je pridobitev veščin za izdelavo v vsakdanjem življenju uporabnih lesenih predmetov kot so žlice, zajemalke, posode... Do unikatnih izdelkov iz češnjevega, lipovega in bukovega lesa nam pomaga bogata mizarska tradicija na Goriškem. Brez papirja si danes ne znamo predstavljati življenja. Papir lahko ponovno uporabimo za uporabne predmete kot so košarice, torbice, voščilnice... Do današnjih dni se je ohranila tudi veščina izdelovanja cvetja iz papirja.

PRIJAVA

Pisne prijave zbiramo: info@artehgal.si. Veseli bomo vseh motiviranih, ura in ustvarjanja željnih kandidatk in kandidatov. Obljubljamo enkratno vrhunsko ustvarjalno okolje. Število mest na usposabljanju je omejeno.

 

Več informacij o izobraževanju dobite na:

FB/Artehgal
e-naslov: 

Potencial, Inštitut za revitalizacijo podeželja, Lokovec

Mtel: +386 31 719 404 


Vabljeni!