Živali

Usposabljanje za samostojno ustvarjanje na področju PLETENJA in POLSTENJA VOLNE (sklop ŽIVALI) je eden od petih sklopov usposabljanj operacije ARTEHGAL v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018-2019.

KOMU JE NAMENJENO?

Brezplačno, 40 urno usposabljanje je namenjeno pripadnicam in pripadnikom manjšinskih etničnih skupnosti*, priseljencem in invalidom, ki bodisi že delajo v kulturi, bodisi želijo na teh področjih delati ali poglobiti svoje kompetence, izboljšati svoje zaposlitvene možnosti, pričetki novo ali razširiti obstoječo dejavnost.

* Manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji - Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi), nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različne manjšinske etnične skupnosti ter priseljenci.

OPIS USPOSABLJANJ IN TRAJANJE

Vsebina usposabljanja [SKLOP – ŽIVALI] je prilagojena potrebam in predznanju udeležencev. Obsega predavanja in praktično delo v trajanju 40 ur.

Delavnice pletenja bomo izvajali v dogovoru z udeleženci. Več informacij po dogovoru. 

Program

PROGRAM - splošno:

  • Uvodni teoretični del s spoznavanjem pripomočkov.
  • Od majice do novega uporabnega predmeta za dom.
  • Od klopčiča volne do končnega izdelka.
  • Barvanje in filcanje volne.

PROGRAM - delavnica pletenja:

  • Od preje do izdelka.
  • Uporaba različnih materialov za različne namene.
  • Pripomočki za pletenje: pletilke različnih debelin, pletilni motek, prsti in roke.
  • Tehnike: nasnutek, držanje pletilk in preje, desne pentlje, zazankanje pletenja, dodajanje, odvzemanje.
  • Oblikovanje vzorcev: desne pentlje, leve pentlje, menjavanje desne, leve.
  • Izdelek: obvezno poskusni vzorček 10cmx10cm ali 12cmx12cm

PROGRAM - delavnica filcanja:

Filcanje je najstarejši postopek obdelovanja volne, starejši celo od tkanja. Še pred nastankom statev so imeli ljudje potrebo ustvariti tako tkanino, iz katere bi naredili zase topla oblačila in pregrinjala. Filcanje spada med skoraj pozabljene tehnike obdelave volne, ki na srečo zadnja leta ponovno pridobiva na veljavi. Ljudje spoznavamo in spejemamo prednosti in velike kreativne potenciale, ki jih filcanje nudi. Tehnike se poslužujejo predvsem kreativni rokodelci, ki svoj ustvarjalni potencial učinkovito povežejo s tradicionalno veščino in presenečajo z unikatnimi, a uporabnimi trajnostnimi izdelki za vsakdanjo rabo. V času, ko je sodobna civilizacija pod pritiskom potrošništva in nas z vseh strani v lovu za dobički oblegajo blagovne znamke, je filcanje tudi pobeg iz stresne vsakodnevne naglice in ima lahko tudi blagodejne, celo terapevtske učinke. Ker je filcanje ustvarjalna veščina, ki nam pomaga z lastnimi rokami iz nič ustvariti izdelek, prispeva k dobri samopodobi, samozavesti in ustvarjalnim potencialom.

Za proces filcanja je potrebna pripravljena (česana) volna, iz katere s pomočjo vroče vode, milnice, vztrajnosti in ustreznih veščin naredimo filc. S filcanjem ustvarjamo različne izdelke: torbe, tepihe, igrače, deke, ogrinjala, posteljnine, šale, itd. Polstenje torbic, copat, klobukov in drugih izdelkov je še zlasti zanimivo, ker nam izdelkov ni potrebno šivati, saj jih polstimo v enem kosu.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Usposabljanje nas vodi od klobčiča volne do končnega izdelka – tudi s pomočjo ponovne uporabe. Pletenje ponovno osvaja vse generacije, iz pozabe se vrača tudi filcanje. S to tehniko, ki nudi številne ustvarjalne možnosti, lahko izdelujemo neponovljive uporabne izdelke za vsakdanjo rabo zase in – zakaj pa ne – za trgovske police, in se pri tem dobro počutimo.

PRIJAVA

Pisne prijave so v teku: info@artehgal.si. Lahko se prijavite z izpolnitvijo prijavnice na povezavi: 

PRIJAVA 

Prijavo bomo pisno potrdili. Veseli bomo vseh motiviranih, uka in ustvarjanja željnih kandidatk in kandidatov. Obljubljamo enkratno vrhunsko ustvarjalno okolje. Število mest na usposabljanju je omejeno.

Več informacij o usposabljanju dobite na:

Potencial, Inštitut za revitalizacijo podeželja, Lokovec

✉info@artehgal.si 

☏ +386 31 719 404

Lilijana Brajlih, vodja operacije Artehgal
☏ +386 41 996 414

FB/Artehgal

 


Vabljeni!